Årsmöte

Årsmöte för samtliga medlemsföreningar i Svenska Kickboxningsförbundet.
Rösträtt har alla föreningar som betalat medlemsavgiften senast 31 Januari 2021.

I år kommer årsmötet ske digitalt via Easymeet Online.


Onsdagen den 17 mars 2021
Möte kl 19.00-21.00

Fullmaktsgranskning sker digitalt med start den 22 februari
Registrering av ombud för fullmaktsgranskning görs HÄR senast den 10 mars.

Publikplats
För den som inte är ombud för sin förening men som vill ta del av mötet. Anmälan till
publikplats stänger tre dagar innan stämman. Anmälan publik