Antidoping

WADA:s dopinglista utgör själva regelverket, som ”röda listan” är grundad på. Här kan du läsa mer om vilka substanser och metoder som är förbjudna.

WADA:s dopinglista

Dispensregler

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på hög nivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. I ansökan ska diagnosen styrkas genom: 1) Medicinsk historia 2) Undersökningsfynd 3) Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen.

Läs mer om dispens