SM

Krav för deltagande i SM

För att delta vid svenska mästerskapen i kickboxning ska deltagaren ha gått minst en kickboxningsmatch sedan SM avhölls året innan. Har den tävlande gått en match i KL är denne kvalificerad i KL. Har den tävlande gått match i LK eller K1 är denne kvalificerad i både LK och K1. Matchen ska ha gåtts på en tävling sanktionerad av Svenska Kickboxningsförbundet eller annat till WAKO anslutet förbund. Har matchen genomförts utomlands är det den tävlandes ansvar att dokumentation om matchen kommer förbundet till handa.

Om en fighter blir diskad kan denne inte tillgodoräkna sig någon match från tävlingen. Förbestämd match mellan fighters från samma förening är inte SM meriterande.

Elin Nilsson och Daniel Hansson Östersunds Kampsportsförening, SM 2017