SM 2019

Uppdaterad 190412

De utsatta viktklasserna redogör för de discipliner och viktklasser en fighter gått match i sedan SM 2018. Det står fightern fritt att om denne vill välja annan viktklass på SM.