Styrelsen 2019

Ett stort tack till alla föreningar som tog sig tid att delta på årsmötet i Hammarkullen i lördags. I enlighet med stämmans beslut ser årets styrelse ut såhär:

Styrelsesammansättning 2019

Ordförande

Emma Ankargren

Vice ordförande

Björn Ljungdahl

Sekreterare

Camilla Jörneheim

Kassör

Jan Pettersson

Ledamot

Martin Eisengarten

Suppleanter

Magnus Trommestad

Joanna Camacho

Valberedning

Ordförande: Helena Hallengren

Ledamöter: Oscar Arvidsson, Victoria Hedling

Revisor

Anja Stankovic

Kommande evenemang