Ytterligare skärpta restriktioner om Covid-19

Svenska Kickboxningsförbundet uppmanar alla våra medlemsföreningar att följa regeringens rekommendationer.
Enligt rekommendationerna bör man stänga ner all inomhus verksamhet, och ta det klocka beslutet att bedriva träningen utomhus.

Riksidrottsförbundet informerar följande:

Regeringen meddelade den 18 december skärpta restriktioner. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och ”inte är nödvändig” bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari vilket bland annat kan innefatta idrottshallar.

– Runt om i landet fattar nu kommuner olika beslut när det gäller idrottsrörelsens verksamhet. På vissa håll har man stängt all inomhusverksamhet och på något håll även alla utomhusanläggningar för organiserad träning, men tillåter spontanidrott. Ledarledd organiserad träning är troligtvis mer smitt säker verksamhet än spontanidrott. Det är ett allvarligt läge men det är nu viktigt att vi behåller lugnet och inte fattar desperata beslut, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Idrottsrörelsen har under hela pandemin ställt upp och ställt om och gjort vårt bästa för att följa de förbud, råd och rekommendationer som ges från regering och Folkhälsomyndigheten.

– Vi uppmanar nu alla kommuner att i dialog med idrottsrörelsen fatta kloka beslut där vi kan bedriva utomhusträning på ett smitt säkert sätt. Vi är rejält oroade över att vi riskerar tappa väldigt många som behöver idrott, rörelse och gemenskap mer än någonsin. Våra föreningar är väl rustade och tillsammans klarar vi även denna tid, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Kommande evenemang