Styrelsen

Förbundets styrelsen som valdes på årsstämman den 7 mars 2020 i Göteborg.

Björn Ljungdahl Ordförande
Camilla Jörneheim
Vice ordförande
Jan-Peterson Kassör
Elisabeth Hansson Olsson Sekreterare
Martin Eisengarten
Joanna Camacho Suppleant
Per Berg Suppleant

Revisorer

Anja Stancovic
Madeleine M Krokstäde

Valberedning

Victoria Hedling Ordförande
Alex Bring Palm
Ola Söderlin