Styrelsen

Förbundets styrelsen som valdes på årsstämman den 17 mars 2018 i Göteborg.

Ordförande Emma Ankargren
Vice Ordförande Camilla Jörneheim

Kassör Jan Petersson

Ledamot Magnus Trommestad

Ledamot Martin Eisengarten

Elisabeth Hansson Ohlsson, Suppleant

Björn Ljungdahl, Suppleant
Revisor Anja Stankovic

 

 

Valberedning

Helena Hallengren

 

Victoria Hedling

 

Oscar Arvidsson