SM 2023

SM 2023 kommer att anordnas av Ironman Majorna Kickboxning i Göteborg. 

Tävlingsinbjudan har mailats ut till alla klubbar och kan även hittas här på hemsidan under – Events/ Kommande evenemang.

Där finns detaljer om tävlingsdagar, invägningstider, praktisk info om inbetalning mm.

Det kommer hållas kval 26/5 och finaler 27/5.

Arrangören har skapat ett Instagram konto där information delas löpande. In och följ så ni får aktuell info löpande fram till SM. Kontot heter  @SMkickboxning2023

Vi ser fram emot ett utvecklande arrangemang med många tävlande.

Krav för deltagande i SM

För att delta vid svenska mästerskapen i kickboxning ska deltagaren ha gått minst en kickboxningsmatch sedan SM avhölls året innan. Har den tävlande gått en match i KL är denne kvalificerad i KL. Har den tävlande gått match i LK eller K1 är denne kvalificerad i både LK och K1. Matchen ska ha gåtts på en tävling sanktionerad av Svenska Kickboxningsförbundet eller annat till WAKO anslutet förbund. Har matchen genomförts utomlands är det den tävlandes ansvar att dokumentation om matchen kommer förbundet till handa.

Om en fighter blir diskad kan denne inte tillgodoräkna sig någon match från tävlingen. Match mellan fighters från samma förening är inte SM meriterande.

Den tävlande behöver inte vara svensk medborgare men måste ha bott stadigvarande i Sverige i minst 12 månader.

Regelbok_Ramavtal_Svenska Mästerskapet

Kommande evenemang