Ansvarsposter

Här hittar du information och kontaktpersoner som innehar ansvarsposter. Vi beskriver också arbetet som utförs av våra två kommittéer som bildades 2022. 

Graderingsansvarig: Linus Grinsvall

Kommunikationsansvarig: Annika Berglund 

Förbundskapten: Sabrina Sedin Roskvist & Magnus Trommestad 

Domarutbildare: Robert De Zwart, Martin Eisengarten

Tävlingskommittén: Martin Eisengarten, Camilla Jörneheim, Marcus Johansson, Martin Koll, Roger Eriksson

Ungdomskommittéansvarig: Elin Wildlock

Utbildningskommitéansvarig: Victoria Hedling 

PRO ansvarig: Håkan Ozan

För att kontakta någon inom förbundet, använd vårt kontaktformulär.

Ungdomskommittén tillsattes under hösten 2022 med syfte att utveckla barn- och ungdomsverksamheten inom Svensk Kickboxning. Ungdomskommittén bistår också utbildningkommitténs arbete med att utvärdera och rekommendera vilka utbildningar inom svensk idrott som kan användas för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Under hösten har vi börjat ta fram underlag genom att kartlägga utbildningsutbudet och undersöka hur barn-och ungdomsverksamheten ser ut bland SKFs föreningar idag.  

För att ta kontakt skicka ett email till: ungdom@swekickboxing.se

Ledamöter

Elin Wildlock, Ironman Majorna Kickboxning (Ordförande)

Gösta Jensen, Olympia Kampsportcenter (Sekreterare)

Daniella Eshagi, Göteborg Muay Thai 

Mathilda Ahvander, Skurups Kick & Boxningsklubb

Vilgot Andersson, Fight Club Ängelholm

Utbildningskommittén

Utbildningskommitténs syfte är att skapa ett utvecklingsprogram för instruktörer inom Svensk Kickboxning. Kommitttén är i uppstartsfasen och håller just nu på att utvärdera befintliga utbildningar inom svensk idrott och kartlägga de behov och önskemål som finns bland SKFs föreningar idag.

För att ta kontakt skicka ett email till: utbildningskommitte@swekickboxing.se

Medlemmar

Victoria Hedling, Ironman Majorna Kickboxning

Elin Wildlock, Ironman Majorna Kickboxning

Kommande evenemang