Årsmöte

Årsmöte 2024

Boka in lördagen den 23:e mars i kalendern!

I år kommer årsmötet ske i samband med Rookie Rumble.

Fullmaktsgranskning 08:30-08:55

Möte kl 09:00-10:30

Det är viktigt att så många föreningar som möjligt finns representerade på mötet som är en viktig del i demokratin inom förbundet. Ta chansen att föra din talan och säga vad du tycker. Rösträtt på årsmötet har alla medlemsföreningar som registrerat sina medlemmar och betalat sin medlemsavgift till SB&K senast den 31 jan 2023. Motioner till årsmötet ska skickas till info@swekickboxing.se senast den 16 februari .

Dokument som rör årsmötet finns nedan samt har skickats ut till alla medlemsföreningar. (senast 14 dagar innan mötet.)

2024 – Handlingar Årsmöte


2023

Fullmakt årsmöte 2023

Dagordning 2023 

Förvaltningsberättelse 2022 

Verksamhetsberättelse Svenska Kickboxningsförbundet 2022 

Verksamhetsplan Svenska Kickboxningsförbundet 2023

Budget Kickboxningsförbundet 2023 nytt förslag 

Preliminär röstlängd 2023 

Proposition stadgeändring mandatperiod

Proposition stadgeändring längd på verksamhetsplan

Förslag till styrelse 2023

Revisionsberättelse Svenska Kickboxningsförbundet 2022 

2022

Dagordning 2022
Förvaltningsberättelse-2021
Verksamhetsberättelse-Svenska-Kickboxningsförbundet-2022
Verksamhetsplan-Svenska-Kickboxningsförbundet-2022
Budget-Kickboxningsforbundet-2022-2
Förslag till styrelsen
Revisionsberättelse Svenska kickboxningsförbundet 2021
Fullmakt-årsmöte-2022

Kommande evenemang