Förbundet

Välkommen till Svenska Kickboxningsförbundet!

SKF

Svenska Kickboxningsförbundet (SKF), är ett eget förbund med egna stadgar. SKF är sedan 2004 medlem i Svenska Budo och Kampsportsförbundet (SB&K) och Riksidrottsförbundet (RF).

Formellt är Svenska Kickboxningsförbundet ett underförbund till Svenska Budo och Kampsportsförbundet som är ett specialidrottsförbund inom Svenska Riksidrottsförbundet.

Det är endast föreningar som är medlemmar i förbundet som är försäkrade genom förbundet. Det är även de som kan delta i våra tävlingar och som kan tas ut till det svenska landslaget. SKF har drygt 3 200 medlemmar (2018).

Vi är genom vårt förbund medlemmar i RF, WAKO, GAIS, IWGA, AIMS, FISU, WADA, Fair Play, Peace and Sport, and IWG.

RF

Riksidrottsförbundets (RF) främsta uppgift är att stödja medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter och politiker. Det kan exempelvis handla om att påvisa idrottens positiva värden i kontrast till det negativa som ibland får massmedial uppmärksamhet. En annan viktig uppgift för Riksidrottsförbundet är den strategiska ledningen; det kan handla om vilken strategi idrotten ska välja när det gäller till exempel finansiering, organisationsformer och kommunikation.

WAKO

World Associations of Kickboxing Organisations (WAKO), är världens största kickboxningsförbund och är officiellt erkänd och medlem i SportAccord. Samtliga skandinaviska och merparten av världens övriga länder är medlemmar i WAKO. Inom WAKO anordnas tävlingar i kickboxningens olika discipliner. Det officiella svenska landslaget inom kickboxning tas ut för internationella mästerskap (EM och VM) inom WAKO.

GAISF

General Association of International Sports Federations (GAISF) är organisationen där alla internationella idrottsförbund är medlemmar, både de olympiskt erkända, dvs. i väntrummet till att bli olympiska, samt andra ej ännu erkända idrottsförbund. GAISF är den mest inflytelserika idrottsorganisationen efter internationella olympiska kommittén (IOK).

Det finns en kampsportskommitté inom GAISF, som bland annat dragit igång Sport Accord Games (världsspelen för de icke-olympiska idrotterna) för kampsporter som gick av stapeln för första gången 2010.

  • Internationella idrottsförbund väljs in som medlemmar i GAIFS, och detta kan sägas vara det allra första steget mot OS. Efter att ha blivit medlem i GAISF måste idrotter bli erkända av IOK. Det är bland de erkända idrotterna som IOK plockar in nya sporter på det olympiska programmet.
  • Det finns 13 kampsporter inom GAISF, varav 11 är Budo och Kampsportsförbundets idrotter: aikido, ju-jutsu, karate, kendo, kickboxning, thaiboxning, armsport, sambo, savate, sumo och wushu.

WAKO är medlemmar i GAISF, och därigenom även Svenska kickboxningsförbundet. Andra kickboxningsorganisationer som inte är medlemmar i WAKO är inte med i GAISF och kommer inte att bjudas in till Sport Accord Games. De kommer heller inte bli erkända av IOK.

Att vara medlem i GAISF är en kvalitetsstämpel för idrottens och dess organisation.

Kommande evenemang