Kickboxning i Sverige

Hur ser kickboxningens vardagsträning ut?

Den dagliga träningen i en kickboxningsförening kan till stor del liknas vid andra kampsporters träning med undantag av de traditionella inslagen. Stort fokus ligger på teknik, kondition, smidighet, koordination och styrka/explosivitet. Naturligtvis skiljer sig träningsupplägget åt baserat på inriktningen hos enskilda klubbar.

Träning med landslaget

Hur tävlar man i kickboxning?

I Sverige tävlar vi inom fyra discipliner;  LK, KL, JK och K1.

  • LK (Low Kick): Här tillåts all boxning och sparkar över bältet samt skenbenstekniker mot lår.
  • KL (Kick Light): Här gäller samma regler som i LK men teknikerna måste vara kontrollerade och knockout är inte tillåtet.
  • JK (Juniorkickboxning): JK är tävlngsformen för ungdomar 10-14 år. Reglerna är samma som i KL men med betydligt mycket lättare kontaktgrad. Killar och tjejer tävlar mot varandra.
  • K1 härstammar från Japan och tillåter samma tekniker som LK, med tilläggen knäntekniker och tillfällig clinch (5 sek).

Matcherna pågår i 3×2 minuter med 1 minuts rondvila. Man har samma skydd som i amatörboxning med den skillnaden att man också har skydd på foten och skenbenet. Uppskattningsvis 10 % av de som tränar kickboxning i Sverige är också tävlingsaktiva. Detta innebär att föreningarnas verksamhet i huvudsak är inriktad mot människor som tränar men inte tävlar.

Alla tävlande skall ha ett tävlingskort från Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Tjejer 

Terese Gunnarsson

De senaste två decennierna har antalet kvinnliga utövare ökat markant, och idag är ungefär en tredjedel av de svenska kickboxningsutövarna kvinnor. Sverige har genom åren haft ett stort antal internationellt framgångsrika kvinnliga kickboxningsutövare. Maria Olsson, Karin Edenius och Therese Gunnarsson är 3 svenska fighters som erövrat världsmästartitlar som proffs eller som amatörer de senaste 10 åren. Caroline Ek kan räkna sig som världsmästare både som amatör och som proffs.

Skador

Varje år genomförs ett par hundra kickboxningsmatcher i Sverige. Till detta skall läggas internationella evenemang samt tränings/sparringutbyten mellan enskilda föreningar. Skador är dock sällsynta, mycket tack vare det genomarbetade regel- och skyddssystem som gäller vid kickboxningstävlingar och som övervakas av Länsstyrelsen genom Kampsportsdelegationen. Blåmärken, ömma kroppsdelar och träningsvärk är mycket vanligt, däremot är allvarliga skador ytterst sällsynta. Samtliga medlemmar inom SKF är försäkrade hos Riksidrottsförbundet.

Nationellt

Svenska Kickboxningsförbundet är det organ inom Riksidrottsförbundet som har det officiella ansvaret att hantera och ansvara för sporten kickboxning. Formellt är SKF ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Detta gör bland annat att alla utövare som är medlemmar i Svenska Kickboxningsförbundet har RF:s skadeförsäkring. Det gör också att SKF:s svenska mästerskap har RF-status och ger RF-ackrediterad svensk mästerskapsmedalj.

SKF arbetar både med att förvalta och uppdatera det svenska tävlingsregelverket, men även med att stödja sina medlemsföreningar i både administrativa som tävlingsmässiga frågor och att aktivt utveckla sporten i Sverige. Detta gör SKF genom en organisation som både arbetar nationellt och regionalt.

Internationellt

WAKO – World Associations of Kickboxing Organisations, är världens största kickboxningsförbund och är officiellt erkänt och medlem i SportAccord. Samtliga skandinaviska och merparten av världens övriga länder är medlemmar i WAKO. Inom WAKO anordnas tävlingar i kickboxningens olika discipliner. Det officiella svenska landslaget i kickboxning tas ut för internationella mästerskap (EM och VM) inom WAKO.

Professionell verksamhet

Det internationella förbundet WAKO Pro bedriver professionell verksamhet inom kickboxning. Svenska Kickboxningsförbundet har anpassat sina pro regler efter WAKO PRO:s regelverk.  De största skillnaderna mellan amatörkickboxning och professionell kickboxning är matchernas längd och mängden skydd. Amatörmatcher är normalt 3 ronder om 2 minuter, medan pro-matcher varar 3×2, 3×3, 5×2 eller 5×3 minuter. I amatörmatcher skyddas de tävlande av benskydd, fotskydd, hjälm och tjockare handskar. I pro tillåts inga skydd förutom tunnare handskar. SKF PRO är den sektion inom SKF som ansvarar för den professionella kickboxningens regelsystem i Sverige.

Caroline Ek

Kommande evenemang