Regler

Svenska amatörregler i kickboxning
I Sverige så tävlar vi inom fem grenar inom kickboxningen, benämnda K1, LK,  KL och JK.

  • LK (Low Kick)  Där tillåts all boxning, sparkar över midjan samt tillåtet att sparka mot motståndaren ben (lår).
  • K1 härstammar från japan och tillåter samma som LK, fast det är även tillåtet med knän och tillfällig
    clinch (5 sek).
  • KL (Kick Light)är samma regelsystem som LK, man får träffa med kraft i teknikerna, dock får inte kraften vara så att man medvetet försöker att skada motståndaren.

Matcherna pågår i 3×2 minuter med en minuts rondvila. Man har samma skydd som i amatörboxning, med den skillnaden att man naturligtvis också har skydd på foten och på skenbenet. I Sverige kan man även tävla i Junior kickboxning (som är light-lightcontact) i åldrarna 12-15 år. Uppskattningsvis mellan 5 och 10 % av de som tränar kickboxning i Sverige tävlar i kickboxning. Detta innebär att föreningarnas verksamhet i huvudsak är inriktad mot människor som tränar men inte tävlar.

Regelbok_Ramavtal_Svenska Mästerskapet

De internationella reglerna finns här.

Svenska proffsregler i kickboxning
Svenska proffsmatcher i kickboxning kan arrangeras i samma discipliner som fullkontakten, dvs FC, LK och K1. I pro-kickboxning så används endast handskar, suspensoar och tandskydd, samt matchlängden är längre (normalt 3×3 min eller 5×2 min). För att tävla professionellt ska man ha gått minst tio fullkontaktsmatcher i kickboxning eller likvärdig kampsport.

SKF PRO Tävlingsregler 2.0

Startbok och tävlingskort
Alla tävlande skall ha ett tävlingskort från Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Tävlar du utomlands behöver du även WAKO:s startbok och ett läkarintyg.

Dessa ansöker du om här:

Kommande evenemang