Pro-rankingsystem

Det svenska pro-rankingsystemet
Det svenska pro-rankingsystemet syftar till att utse vilka som är mest kvalificerade att gå match om den svenska pro-titeln. Ju högre rankingpoäng en fighter har, desto större rätt har denne att få utmana regerande titelhållare eller möta annan högt rankad fighter om en vakant titel.

En deltagare i en pro-match får 1 rankingpoäng. En vinnare belönas med ytterligare 2 rankingpoäng. Detta innebär att vinnaren i en pro-match får 3 poäng och förloraren 1 poäng. Vid draw blir poängtilldelningen 1-1. Rankingpoäng är personliga och kan transfereras mellan viktklasser, men ej mellan discipliner.

Guldmedaljör i ett svenskt amatörmästerskap i kickboxning (fullkontakt) tilldelas automatiskt 3 poäng i pro-rankingen, och silvermedaljören 2 rankingpoäng, förutsatt att det varit minst tre deltagare i viktklassen och att minst två matcher har genomförts i viktklassen under mästerskapet.

Pro-rankingpoäng faller bort efter tre år, d.v.s. när det har gått tre år från det datum en match genomfördes försvinner poängen. De tre senaste årens svenska amatörmästerskap räknas som poänggivande.

Titelutmaning
För att vara aktuell för en svensk titelmatch måste en fighter ha minst 10 rankingpoäng. En fighter som har uppnått minimipoängen för titelutmaning får utmana titelhållaren om titeln oavsett sin rankingplacering. Dock ska alltid högre rankade fighters tillfrågas, samt ha företräde till titelutmaningen, innan matchen godkänns av SKF PRO. En titelmatch är inte formellt godkänd förrän den har fått klartecken från SKF PRO.

Då en titel är vakant kan vilka som helst av de högst rankade i viktklassen utmana varandra om titeln förutsatt att de har uppnått de rankingpoäng som krävs för en titelmatch (10p). Högre rankade fighters skall dock alltid tillfrågas om de vill ha matchen innan den godkänns av SKF PRO.

En titelhållare får inte neka en utmaning om utmanaren är godkänd för titelutmaning enligt SKF PRO:s rankingsystem. En titelhållare skall ha 45 dagar på sig att fatta sitt beslut om att anta utmaningen. En accepterad utmaning skall av arrangören omedelbart meddelas SKF PRO för godkännande. Om en titelhållare inte antar en utmaning ska titeln utlysas som vakant. Om en titelhållare av praktiska skäl (som ska godkännas av SKF PRO) inte kan anta en utmaning får denne behålla sin titel tills vidare, under förutsättning att denne antar utmaningen inom 6 månader från första utmaningsdatumet.

Vid titelmatcher ska arrangören stå för inköp av bälte åt vinnaren. Detta bälte skall beställas genom SKF PRO i god tid så snart titelmatchen är godkänd av SKF PRO. Bältet skall efter slutförd match tilldelas vinnaren som får behålla detta.

Vid titelmatch måste arrangören garantera ett arvode om minst 3.000 kr för vinnaren.

Kommande evenemang