Sponsring

Sponsringen av svenska landslaget i kickboxning har till syfte att bidra till finansieringen av dess internationella tävlingsverksamhet. Utöver resurserna som behövs för själva tävlandet finns det även behov av medel för att träna, utvärdera och utveckla landslaget. För detta tillgår SKF medel från Svenska Riksidrottsförbundet.

Sponsringsfinansieringen har för avsikt att i sin helhet täcka tävlingsomkostnader för i huvudsak VM, EM och NM samt landskamper. Sponsringsintäkterna skall finansiera res-, boende-, och anmälningskostnader för ett fullt landslag om ca 20 tävlande, 4 coacher, 1 landslagsansvarig samt 1 officiell representant för förbundet, d.v.s. i sin helhet ca 25 personer till större mästerskap samt något färre till mindre tävlingar och landskamper.

Är ni intresserade av att sponsra det svenska landslaget i kickboxning, kontakta oss här.

Nuvarande sponsorer

Novelty Quest arbetar med strategisk planering för digitalisering och har bland annat utvecklat digitaliseringsstrategier för Svenska Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollsförundet och Svenska Skidförbundet. Affärsidén är att bistå organisationer med konkreta planer för digitalisering, datadriven innovation och affärsdriven IT.

 

Sponsor Novelty Quest

Kommande evenemang