Pro-regler

Regelverket för professionellt tävlande i kickboxning baseras på, samt utgör en förlängning av, amatörreglerna för Svensk Kickboxning. De är utformade och skrivna för att ge båda tävlande en lika stor och rättvis chans att vinna.

Den avgörande skillnaden mellan reglerna i professionell kickboxning och amatörkickboxning är matchlängden samt reduceringen av skydd. I professionell kickboxning så används normalt enbart handskar, tandskydd och suspensoar, dessutom så tillåts en matchlängd på upp till 12 minuter (ex 5×2 min. eller 3×3 min.). Med detta följer också ett större ansvar för tävlingsarrangörer och större krav på granskningen av deltagande fighters. Bland annat så krävs det av arrangören att utse en dedikerad matchmaker för varje pro-tävling, vars huvuduppgift är att granska de tävlandes förutsättningar att delta i en pro-aktivitet och minska risken för felmatchningar och därmed följande skador.

Inom detta regelverk finns det tre olika stilar: Vid tävling då bara hand- och bentekniker ovan bältet tillåts kallas tävlingsformen FC (Full Contact), då låga sparkar tillåts kallas tävlingsformen LK (Low Kick), och då även knän och viss clinch tillåts kallas tävlingsformen K1.

Ladda ner det kompletta regelsystemet här: SKF PRO Tävlingsregler 2.0

Kommande evenemang