Kickboxning

Kickboxningens historia

Kickboxningen skapades i USA för att olika stilar inom stående kampsport skulle kunna tävla mot varandra under gemensamma regler. Det visade sig tidigt att Kyokushin på den tiden hade bäst bentekniker och att boxarna hade bäst handtekniker. Utifrån dessa utvecklades en ny gemensam stil. Tidiga namn på kickboxning var Fullcontact karate och sportkarate. I dag är kickboxning en egen sport och idrott, vilken har utvecklats till flera olika discipliner. Utan krav på att följa gamla traditioner  kan kickboxningen utvecklas, anpassa sig till utövarnas krav, samt ta till sig modern forskning kring psykologi, pedagogik och fysisk träning.

Benny ” The Jet” Urquidez

Kickboxning är ett generellt och brett använt uttryck för diverse kampsporter där hand och bentekniker används. Det som vi i dagligt tal kallar kickboxning har sitt ursprung från den amerikanska kickboxningen tidigare kallat Fullcontact Karate. Den amerikanska kickboxningen har sitt ursprung från 50- och 60-talets traditionella kampsporter.  Amerikanska militärer kom då hem från krigen i Korea och Vietnam där de influerats av de österländska kampstilarna (främst karate och taekwondo) och förde detta vidare. Kickboxningen växte fram bland kampsportsutövare från de traditionella stilarna som ville mötas i fullkontakt under ett och samma regelverk. Utöver de sportsliga aspekterna fanns det även ekonomiska intressen som ville få kickboxningen att bli en proffsidrott lik proffsboxningen. Kända namn inom amerikansk kickboxning som kom fram på 1970-talet är Bill ”Superfoot” Wallace, Benny ” The Jet” Urquidez (bild t.h.) och Jeff Smith.

Joe Lewis

Benämningen kickboxning har sitt ursprung från den japanska kickboxningen där Tatsuo Yamada och Osamu Nogachi först började använda benämningen kickboxning. Osamu Nogachi och den japanska kickboxningen var inspirerad den thailändska boxningen muay thai. Inom västvärlden började uttrycket användas den 17 Januari 1970, efter den första fullkontaktsmatchen mellan Joe Lewis (bild t.v.) och Greg Baines (vinst Lewis) i Long Beach Sports Arena, California.

I september 1974 bildades PKA (Proffessional Karate Association), vilket blev början på den moderna kickboxningen. Georg Brückner från Tyskland introducerade sporten i Europa och grundade World All Style Karate Organization, WAKO (idag benämnt World Assosiation of Kickboxing Organization). Brücckner och WAKO organiserade det första europamästerskapet 1976 i Tyskland och 1978 arrangerades det första världsmästerskapet med 110 tävlande från 18 länder.

Kickboxning i Sverige

Kickboxningen i Sverige växte fram i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Precis som i USA var det från början en fullkontaktssport. Bert ”Viking” Johansson som varit i Japan och tränat under åren 1968 till -76, var den som först introducera kickboxningen i Sverige då under namnet Full Kontakt Karate (senare även kallat sport karate). Bert Johansson bildar organisationen Viking som blir den första Svenska organisationen för Full Kontakt Karate. Viking blir dock kortlivad och ersätts i mitten av 80-talet istället av Swedish All Style Fighting Assosiation (SAFA) med Benny Hedlund, FOX Malmö i spetsen. Benny Hedlund och P-O Lindvall (Slagskeppet, Stockholm) blir pionjärerna för SAFA och därmed svensk kickboxning. SAFA blev senare Svenska Kickboxningsförbundet (SKIF). Nu började kickboxningen också arbeta för att komma med i RF. Under 80-talet utövades fullkontaktskaraten av ett 10-tal klubbar som vid varje tillfälle kom överens om reglerna.

Thomas ”Totto” Heiderup (tidigare Karlsson)

I början av 90-talet får kickboxningen nya krafter med viktiga aktörer som Lars ”Blomman” Blomgren, Jonny Andreasson, Thomas ”Totto” Heiderup (tidigare Karlsson) och Johan Öjeheim som fortsätter att driva svensk kickboxning framåt. Arbetet med att få kickboxningen anslutet till RF fortsätter. Organisationen formaliseras, utbildning av domare organiseras och ett gemensamt graderingssystem utvecklas där mästargraden delades ut av förbundet. Föreningarna enas under ett gemensamt svenskt regelverk och tävlingsformen Light Contact (LC) erkänns.

Thai- och kickboxning har i Sverige alltid haft en nära koppling. I början av 90-talet går även kick- och thaiboxningen ihop i ett gemensamt förbund för att senare gå isär som separata förbund, främst på grund av de internationellt olika tillhörigheterna.

Tävlingsformen LC kom först till som ett försteg till Full Contact (FC). LC visade sig bli mycket populär och växa sig stor blev snart en egen disciplin. Efter att ha förlorat i popularitet mot den mer moderna disciplinen Kick Light (lightcontakt med låga sparkar), har LC åter tagits bort. Idag finns disciplinerna  Junior Kickboxning (JK), Kick Light (KL), Low Kick (LK) och K1. Svenska Kickboxningsförbundet är medlemmar i WAKO, den idag största och mest erkända internationella kickboxningsorganisationen. WAKO har, förutom de discipliner Sverige tävlar i, även disciplinerna Light Contakt (LC), Full Contact (FC), Musical Forms (MF) och Point Fighting (PF).

Viktiga historiska årtal

1984 Swedish All Style Fighting Assosiation (SAFA) bildadas.

1986 Det första officiella svenska mästerskapet arrangeras i Ystad (endast titelmatcher FC).

1987 Sverige deltar i WAKO VM i München. Sverige tar en silvermedalj (Jonny Gevrie) och en bronsmedalj (Jonny Andreasson).

1990 Det första svenska mästerkapet i LC arrangeras i Lerum.

1993-94 Nordiska Mästerskapen arrangeras för första gången.

2004 Svenska Kickboxningsförbundet (dåvarande SKIF) blev medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SBoK) och därmed även i Riksidrottsförbundet (RF).

2009 SBoK delas upp i flera underförbund och Svenska Kickboxningsförbundet (SKF) bildas som ett eget underförbund.

Kommande evenemang