Styrelsen

Förbundets styrelsen som valdes på årsstämman i mars 2021 i Göteborg.

Björn Styrelsen
Björn Ljungdahl Ordförande
Camilla Styrelsen
Camilla Jörneheim Vice Ordförande
Camilla Styrelsen
Jan Styrelsen
Jan-Peterson Kassör
Raymond Styrelsen
Raymond Teibi Sekreterare
Martin Eisengarten
Oliver Styrelsen
Oliver Eriksson Suppleant
Maria Andersson Suppleant

Revisorer

Emelie Borne

Valberedning

Victoria Hedling Ordförande
Elisabeth Hansson Olsson Sekreterare
Ludwig valberedningen
Ludwig Sikström Svensson

Kommande evenemang