Styrelsen

Förbundets styrelsen som valdes på årsstämman i mars 2021 i Göteborg.

Björn Ljungdahl Ordförande
Camilla Jörneheim
Vice ordförande
Jan-Peterson Kassör
Raymond Teibi Sekreterare
Martin Eisengarten
Oliver Eriksson Suppleant
Maria Andersson Suppleant

Revisorer

Anja Stancovic

Valberedning

Victoria Hedling Ordförande
Elisabeth Hansson Olsson Sekreterare
Ola Söderlin