Styrelsen

Förbundets styrelsen som valdes på årsstämman i mars 2023 i Göteborg.

Camilla Styrelsen
Camilla Jörneheim Ordförande
Emma Ankargren Vice Ordförande
Camilla Styrelsen
Jan Styrelsen
Jan-Peterson Kassör
Souad Iskander
Ledamot
Martin Eisengarten Ledamot
Björn Styrelsen
Björn Ljungdahl Suppleant
Sabrina Sedin Roskvist Suppleant

Revisor

Emelie Borne

Valberedning

Victoria Hedling Ordförande
Elisabeth Hansson Olsson Sekreterare
Ludwig valberedningen
Ludwig Sikström Svensson Ledamot

Kommande evenemang