Försäkring

Förbundets försäkring

Alla medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Kickboxningsförbundet är försäkrade genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet och skyddas av en förmånlig försäkring. Skyddet gäller alla medlemmar i medlemsklubbar som tränar och tävlar, i Sverige eller utomlands i max 45 dagar i sträck, samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubbar, distrikt, sektioner och/eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Vad heter försäkringen?    

K 62910

Vilka täcks av försäkringen?

Alla medlemmar och aktiva inom föreningar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet täcks av försäkringen (se ovan). För att försäkringen ska gälla vid träning, tävling eller annan förbundsaktivitet utomlands ska man anmäla sin resa till kansliet innan man åker. Anmälan gör här.

Hur gör jag om jag skadas?

Ring till Folksams skadeanmälan på 0771-950950 och berätta vad som hänt, vilken klubb du tillhör och vilken idrott du tränar.

Zina Djelassi

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under förbundsaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

Om vi blir fler eller färre än vi betalat för då?

Alla som är medlemmar i en förening som betalat sin medlemsavgift till förbundet täcks av försäkringen. Förbundet kräver bara redovisning av medlemsantal en gång om året, i samband med betalningen av medlemsavgiften. Hur medlemsantalet sedan skiftar under året har ingen betydelse för försäkringen. Det är klubben som är försäkrad för alla sina medlemmars räkning.

Kommande evenemang