Årsstämma 18 mars 2017 i Göteborg

Datum: 18 Mars 2017
Fullmaktsgranskning mellan 9,15-9,45
Årsstämma börjar: 9,45
Plats: Hammarkullehallen Göteborg

Alla som är medlemmar i svenska kickboxningsförbundet är välkomna att delta på förbundets årsstämma. För att ha rösträtt måste föreningen ha betalat sin medlemsavgift senast 31/1. Personen som representerar föreningen måste även ha med sig en ifylld fullmakt

Dagordning Årsmöte 2017
Verksamhetsplan för Svenska Kickboxningsförbundet 2017
Verksamhetsberättelse Svenska Kickboxningsförbundet 2016
FULLMAKT TILL ÅRSMÖTE FÖR KICKBOXNINGSFÖRBUNDET 2017
Prel. röstlängd Kickboxning 2017-02-23-1
Förvaltningsberättelse 2016
Styrelsens svar på Olympias motioner 2017
Styrelsens svar på Göteborgs motioner 2017
Propositioner till årsmötet 2017
Bokslut 2016 – Kickboxning

Valberedningens-förslag-Svenska-kickboxningsförbundet

Kommande evenemang