Årsstämman 2012

Årsstämma äger rum i samband med SB&K:s årsstämma den 24 mars på Hotell Sheraton i Stockholm.

Motioner skickas till info@swedenkickboxing.se senast den 15:e januari.

Kom även ihåg att en förening måste ha erlagt årsavgiften senast den 31:a december för att ha rösträtt vid förbundsstämman. (Kapitel 3, §3)

Kallelse skickas ut och läggs upp på hemsidan senast 30 dagar innan årsstämman. Övriga dokument för årsstämman skickas ut och läggs upp på hemsidan senast 14 dagar innan årsstämman. Dessa kommer att läggas upp på hemsidan under fliken Årsstämma.

Stadgarna finns att läsa här.

 

 

Kommande evenemang