FULLMAKT TILL ÅRSMÖTE FÖR KICKBOXNINGSFÖRBUNDET 2017

Datum: Lördagen den 18 mars 2017
Tid: 09.45-11.45
Fullmaktsgranskning mellan klockan 09.15-09.45
För rösträtt erfordras fullgjord rapportering och inbetald förbundsavgift senast 2017-01-31

Rösträtten kan kontrolleras i röstlängden som återfinns på Förbundets hemsida, www.budokampsport.se.

FULLMAKT TILL ÅRSMÖTE FÖR KICKBOXNINGSFÖRBUNDET 2017

Kommande evenemang