Kallelse Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Boka in lördagen den 25:e mars i kalendern!

I år kommer årsmötet ske i samband med Rookie Rumble.

Fullmaktsgranskning 08:30-08:55

Möte kl 09:00-10:30

Det är viktigt att så många föreningar som möjligt finns representerade på mötet som är en viktig del i demokratin inom förbundet. Ta chansen att föra din talan och säga vad du tycker. Rösträtt på årsmötet har alla medlemsföreningar som registrerat sina medlemmar och betalat sin medlemsavgift till SB&K senast den 31 jan 2023. Motioner till årsmötet ska skickas till info@swekickboxing.se senast den 4 mars.

Dokument som rör årsmötet kommer läggas upp på vår hemsida www.swekickboxing.se samt skickas ut till alla medlemsföreningar så fort de är klara, dock senast 14 dagar innan mötet.

Kommande evenemang