Kallelse till årsmötet 2016

Kallelse och dagordning

HÄRMED KALLAS NI TILL ÅRSMÖTE 2016 FÖR KICKBOXNINGSFÖRBUNDET
Datum Lördagen den 19 mars 2016
Plats World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70
Tid 10.00 – 12.00
Fullmaktsgranskning mellan 09.00 – 10.00

Kommande evenemang