Landslagscoach Sabrina Sedin Roskvist på utvecklings- och coachseminarie

Vår landslagscoach Sabrina Sedin Roskvist deltog tidigare i år i ett utvecklingsseminarie för coacher.

Ordförande Björn Ljungdahl berättar:

”Sabrinas ideella arbete är ovärdeligt för förbundet och vi är mycket tacksamma för hennes deltagande på seminariet. Deltagandet och samverkan i Bahrain utvecklar inte bara WAKO, vi ser även att engagemanget utvecklar svensk kickboxning då Sabrina kommer använda sina kunskaper i arbetet med landslaget. Dessutom kommer det vävas in i hennes uppdrag som bollplank till utbildningskommittén vilken i nuläget jobbar med ett underlag för en tränarutbildning i förbundets regi.”

Stort tack från hela förbundet! 🙏🏼🤩🎉

Kommande evenemang