Matchrekord under 2012!

2012 blev ett rekordår för svensk kickboxning i form av genomförda matcher. En total ökning med 25% från året innan innebär det flesta antal kickboxningsmatcher genomförda under ett år någonsin i Sverige. Efter en svag minskning under 2010 och 2011 så steg tävlandet till ny rekordnivå 2012. Trots att tävlingsantalet har ökat markant så ökade ändå inte det totala antalet RSC‐H (KO), vilket gav att det procentuella antalet minskade från 1,8% 2011 till 1,5% 2012. Detta kan tolkas som ett väl genomfört arbete av tävlingsledningen hos förbundet, bra matchmaking hos arrangörerna, samt gott öga och bra erfarenhet hos de svenska ringdomarna.

De största förändringarna inom disciplinerna har skett inom KL, LC och K1. Disciplinen Kick Light (KL) ökade med makalösa 600% under året! Till viss del så kan det säkerligen tillskrivas att KL infördes som landslagsdisciplin under 2011 samt att det svenska landslaget skördade stora framgångar i VM under samma år. Detta skapade stor synlighet för disciplinen, vilket kan ha bidragit till genomslaget under året. Med stor sannolikhet så har då KL tagit andelar från Light Contact (LC) som under 2012 sjönk med 220% jämfört med 2011. Detta trots stora framgångar i VM även i LC. Disciplinen K1 fortsätter att plocka andelar av Low Kick (LK) som sjönk till nya bottenrekordet 19 matcher. K1 ökade med starka 60%.

Läs hela verksamhetsberättelsen för 2012 här.

Kommande evenemang