Mental coach till landslaget

Förbundet hälsar landslaget egen mentala coach Björn Eklöf från Inner Sweden AB välkommen till svensk kickboxning. Björn kommer att stärka våra landslagsfighters med mental träning och kostlära under kommande landslagsläger.

Björn Eklöf

Björn jobbar till vardags som försäljningschef och föreläsare på företaget Inner Sweden AB som arbetar med livsstilskompetens för företagets viktigaste resurs – personalen. De skapar drivkraften till förändring hos de anställda, att ta tag i exempelvis stress, vikt, värk och sömn. Målet är att få de anställda att reflektera över hur de lever idag, och hur de vill att framtiden skall se ut, att ta eget ansvar för sitt välmående och prestation. Det handlar helt enkelt om att få varje enskild individ att utnyttja sin fulla potential och må så bra som möjligt!

 

 

Kommande evenemang