Namnändring i FCLK samt LCLK

Den 1 januari 2012 ändras namnen på nuvarande FCLK (Full Contact Low Kick) samt LCLK (Light Contact Low Kick) för att anpassas mer till WAKO:s benämning.

  • Full Contact Low Kick (FCLK) kommer ändras till Low Kick med förkortningen LK
  • Light Contact Low Kick (LCLK) ändras till Kick Light med förkortningen KL
Förkortning: Disciplin Förklaring
FC Full Contact Full Contact High Kick
LK Low Kick Full Contact Low Kick
K1 K1-style K1
LC Light Contact Light Contact High Kick
KL Kick Light Light Contact Low Kick
JK Junior Kickboxning Junior Kickboxning High Kick
JKLK Junior Kickboxning Low Kick Junior Kickboxning Low Kick

 

 

Kommande evenemang