Namnändring i FCLK samt LCLK

Den 1 januari 2012 ändras namnen på nuvarande FCLK (Full Contact Low Kick) samt LCLK (Light Contact Low Kick) för att anpassas mer till WAKO:s benämning.

  • Full Contact Low Kick (FCLK) kommer ändras till Low Kick med förkortningen LK
  • Light Contact Low Kick (LCLK) ändras till Kick Light med förkortningen KL
Förkortning:Disciplin Förklaring
FCFull ContactFull Contact High Kick
LKLow KickFull Contact Low Kick
K1K1-styleK1
LCLight ContactLight Contact High Kick
KLKick LightLight Contact Low Kick
JKJunior KickboxningJunior Kickboxning High Kick
JKLKJunior Kickboxning Low KickJunior Kickboxning Low Kick

 

 

Kommande evenemang