Ny ordförande

Efter flera år som ledamot i förbundets styrelse och senare även som vice ordförande valdes Björn Rodin vid årsstämman 2016 till Svenska Kickboxningsförbundets ordförande. Björn har mycket på gång, både privat och yrkesmässigt och det har visat sig att tiden inte riktigt räcker till. Därför har Björn valt att lämna uppdraget som ordförande. Vi är tacksamma över allt han bidragit med till styrelsen både före och efter rollen som ordförande. Även om Björn nu inte är en del av styrelsen hoppas vi att vi får behålla honom inom svensk kickboxning.

Eftersom det bara återstår 4 månader till nästa årsstämma har styrelsen valt att inte utlysa en extra stämma. Detta skulle bli ett stort projekt som skulle kostat mycket tid och pengar både för förbundet och för medlemsföreningarna. Istället kommer Emma Ankargren i sin roll som vice ordförande att ta över ordförandeskapet fram till nästa stämma i mars 2017. Arbetet i styrelsen kommer att fortgå som tidigare med stor fokusering på att modernisera svensk kickboxning och att göra det enklare att både att arrangera tävlingar och att tävla. Emma nås på president@swedenkickboxing.se eller på facebook.

Kommande evenemang