Nytt regelverk

Sammanställning av förändringar gällande regelverk K1/LK

  1. Skenbenskydd och Fotskydd (två separata skydd) plockas bort och ersätts av ett kombinerat skydd (ben/vristskydd). I tidigare regelverk som har LK (Low Kick) använt skenbensskydd och fotskydd medan K1 har använt ben/vristskydd.
  2. Klädsel – Full Contact (Damer) Vi tar bort regeln att vi FC-match så måste den tävlande använda sig av linne/topp då det måste vara hud mellan överdel och midja. Vi tror detta kan hindra om någon ”mullig” tjej vill testa på en FC-match och då måste vara tvungen att visa magen vid match.
  3. Backhandslag Vi har gjort en förtydligande gällande ”Backhandslag” i K1 då detta är endast tillåtet i K1.
  4. Läkarintyg vid startboksansökan / uppdatering. SKF:s läkarintyg eller WAKO:s läkarintyg skall användas.
  5. Sanktionsansökan Sanktionsansökningarna är ändrat från 6 veckor till 5 veckor istället och då samtidigt tar vi bort dispenser utan då är det 5 veckor som gäller och inget annat.

Inledning

A-klass match
A-klass match har samma regelverk som Low Kick (LK) och K1-style (K1) men de tävlande använder inga skydd mer än boxhandskar, tandskydd, suspensoar samt bröstskydd för kvinnor.

Skydd som plockas bort är följande: • Huvudskydd • Ben-vristskydd


REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING

Ringdomaren skall utesluta varje fighter som inte bär handskar, huvudskydd, underlivsskydd, ben/vristskydd, tandskydd och bröstskydd (ej män) eller inte är reglementsenligt klädd. I händelse av att den tävlandes utrustning eller klädsel råkar i olag skall ringdomaren stoppa matchen och se till att denna rättas till. Om en fighter träder in i ringen med felaktig utrustning skall denne ges maximalt 2 minuter att korrigera sin utrustning. All utrustning som inte är arrangörens skall godkännas av huvuddomaren i förväg. Utrustningen skall vara i samma färg som den tävlandes ringhörnas eller neutral färg.

-Ändrat till ”Ben/vristskydd” istället för ”Benskydd” / ”Fotskydd”.

Ben/vristskydd (Undantag för A-klass match) Den tävlande skall använda arrangörens ben/vristskydd vid match. Skydden skall vara av samma typ/modell och skall vara röda respektive blåa (samma färg som den tävlandes ringhörna) eller neutralfärg. Ben/vristskydden skall ha ett stötabsorberande skikt som minst skall vara 1 cm tjockt. Modellen av ben/vrist kan vara av strumpmodell eller med öppen baksida (Eventuella spännen eller liknande får inte medföra någon skaderisk). . -Ändrat till ”Ben/vristskydd” och det krav vi ställer.


REGEL 3, KLÄDSEL Gemensamt för disciplinerna är att män har bar överkropp medan kvinnor bär tajt topp eller linne. Klädsel, Low Kick – Män: Shorts (som inte får inte täcka knäskålen.) Kvinnor: Som män. Klädsel, K1 – Män: Shorts (som inte får inte täcka knäskålen.) Kvinnor: Som män. Notera: Shortsen skall vara av kickboxningsmodell enligt bild.

-Borttaget att topp eller linne måste gå ner till byxlinningen.


REGEL 4, RINGUTRUSTNING Fordringar Följande skall finnas tillgängligt • Två pallar eller stolar, en i varje hörna • Två hinkar för vatten och skräp, en i varje hörna • Gonggong, visselpipa eller något likvärdigt • En första förbandsutrustning • Två par handskar (1par röda & 1par blåa) • Två huvudskydd; röda, blåa, alternativt neutrala färger, i tillräckliga storlekar • Två ben/vristskydd; röda, blåa, alternativt neutrala färger, i tillräckliga storlekar


14-2 Tillåten träffyta

K1 Samma som vid LK med tillägg för hela benet bortsett från höft och knä, under förutsättning att dessa ytor angrips med en knä- eller skenbensteknik. Backhandslag / snurrande backhandslag under förutsättning att denna träffar med handens knogparti. Fotsvep tillåts träffa under ankeln.

-Förtydligat att endast backhandslag är tillåtet i K1.


REGEL 26, STARTBOK För att tävla i internationella mästerskap (WAKO) kan det komma att krävas att man har matcher registrerade i det aktuella förbundets startbok. SKF är anslutna till WAKO och deras startbok kan fås genom att skicka in en ansökan om detta till SB&K.
SKF:s Läkarintyg skall användas.

SKF:s läkarintyg eller Wako:s läkarintyg skall användas vid startboksansökan eller uppdatering av startbok.

REGEL 27, TÄVLINGSSANKTION För att en tävling eller annat arrangemang skall bli sanktionerad av SKF och få arrangeras under SKF:s regelverk och tillstånd, ska arrangören göra en sanktionsansökan via SB&K:s hemsida inför varje tävling. Sanktionsansökning skall göras minst 5 veckor innan arrangemangsdatumet samt att Tävlingsinbjudan skall vara SKF tillhanda för utskick senast 3 veckor innan arrangemangsdatum.

-Ändrat till från 6 veckor till 5 veckor istället och med detta så skall alla sk. ”undantag” avslås.

Kommande evenemang