Preliminärt schema för SKF National Camp 2012

Här presenteras det preliminära schemat för SKF National Camp 2012.

Vissa aktiviteter är parallella då man har möjlighet att själv välja och andra aktiviteter är ensamma (t.ex. seminariet med Ernesto Hoost) för att alla skall ha en möjlighet att delta. Ytterligare aktiviteter kommer att tillkomma. Ändringar kan komma att ske i datum och ordning.

2012-08-08: Onsdag -Instruktörsutbildning (Em/kväll)

2012-08-09: Torsdag – Peter Wetzlemyr K1/Clinchseminarie – Instruktörsutbildning

2012-08-10: Fredag – Malin Ewerlöf, löpning – Mästargradering – Instruktörsutbildning

2012-08-11: Lördag – Ernesto Hoost, Seminarium – Hayes Jemide, Seminarium

2012-08-12: Söndag – Björn Eklöf, Mental Träning – Dopingjouren, doping och misstagsdoping – Instruktörsutbildning

Vi avvaktar svar ifrån SB&K gällande deltagande ifrån deras sida med utbildare för kursen Gruppinstruktörsutbildning som sannolikt kommer genomföras i någon form under lägret.

Utöver dessa tider kommer även landslagsadministrationen genomföra uttagningar och fystester under lägret.

Kommande evenemang