Regler för poängdomare

Här nedan följer de regler som förbundets poängdomare ska följa.

#1     Som poängdomare skall man alltid vara neutral.

#2     En domare skall om möjligt inte döma när en utövare från ens egen förening tävlar.

#3     Efter avslutad match skall poängdomare inte diskutera matchen utan då hänvisa till huvuddomaren eller sekretariatet.

#4     Efter avslutad tävling skall en poängdomare inte diskutera ett domslut utan hänvisar då till poängdomare ansvarig.

#5     När man sitter som poängdomare skall man bära poängdomar t-shirt.

#6     Som poängdomare skall man ägna sig åt dömande och inget annan och får därför inte medha mobiltelefon eller annan teknisk utrustning som kan distrahera en från ens uppgift.

Brott mot dessa regler medför avstängning och automatisk nedflyttning till domarklass 3. Efter avstängning krävs minst tio nya matcher av övningsdömning.

Du hittar regeldokumentet här.

Kommande evenemang