Revisionsberättelse

När årsstämman hölls den 18 mars 2017 var revisionsberättelsen ännu inte färdig. Stämman beslutade därför att revisionsberättelsen så snart som möjligt ska läggas upp på förbundets hemsida och facebooksida. Medlemsföreningar med rösträtt har därefter 1 månad på sig (senast den 27 april) att inkomma med påpekande om eventuella felaktigheter. Om inga fel påpekas beviljas styrelsen för 2016 ansvarsfrihet

Bilaga-16.-Revisionsberattelse-2016

Kommande evenemang