Röstlängden för Svenska Kickboxningsförbundets årsstämma den 18 mars i Göteborg

Här kommer röstlängden för Svenska kickboxningsförbundets årsstämma som hålls den 18 mars i Göteborg. Alla som finns med på röstlängden finns även med på SBoK:s röstlängd.
För att ha rösträtt på SKF:s och SBoK:s årsstämma måste föreningen ha betalat in medlemsavgiften senast till SBoK den 31 januari. Om din förening inte finns med på den röstlängd som publicerats men anser att ni ska vara med,  skicka ett mail med till info@budokampsport.se

Kommande evenemang