Styrelse 2021

Hej!

Idag söndag den 21 mars 2021 hade den nya förbundsstyrelsen sitt
konstituerande möte efter val av ledamöter på den digitala årsstämman 2021-03-17.
Årsstämman valde då följande ledamöter och suppleanter:

Ordförande: Björn Ljungdahl

Ordinarieledamöter:
Camilla Jörneheim
Jan Petersson
Raymond Teibl
Martin Eisengarten

Suppleanter:
Oliver Eriksson
Maria Andersson

Det konstituerande mötet valde följande ansvarsposter i förbundsstyrelsen:
Vice ordförande: Camilla Jörneheim
Kassör: Jan Petersson
Sekreterare: Raymond Teibl

Undertecknad vill passa på att tacka för förnyat förtroende, likaså tacka å vägnar av resterande ledamöter och suppleanter för fortsatt och nytt förtroende.

Med vänliga hälsningar
Björn Ljungdahl
Ordförande
Svenska Kickboxnings Förbundet

Kommande evenemang