Tävlingar under 2014

En av förbundets eldsjälar, Martin Eisengarten, har valt att lämna posten som tävlingsansvarig. Då styrelsen har haft haft problem att hitta en ersättare har en av styrelsens ledamöter, Madleine M Krokstäde tillfälligt tagit på sig rollen.

Målet att skapa ännu fler tävlingstillfällen ska försöka att införlivas med start 2014. Förbundet har tidigare år legat bakom flertalet tävlingar, men från och med 2014 vill vi se ett större engagemang från samtliga klubbar. Det finns inte en färdig tävlingskalender för 2014, utan den kommer att fyllas på efterhand som klubbarnas tävlingar bokas.¨

Vi ser gärna fler tävlingar runt om i Sverige, både stora och små, dock gäller samma regler som tidigare, dvs. alla tävlingar skall ha en godkänd tävlingssanktion. Läs mer om hur man arrangerar tävlingar på vår hemsida. Vid frågor, kontakta tävlingsansvarige på tavling@swedenkickboxing.se.

Kommande evenemang