Uppdatering av regelböckerna

Uppdatering av regelböckerna v.2016-11-06

 Nu har svensk kickboxning tagit ytterligare ett steg för att anpassa oss till kickboxning Sverige och det har vi gjort genom nedanstående uppdateringar av regelböckerna.

Bakgrund:
I denna uppdateringen av regelböckerna har vi jobbat stark med att plocka bort orden ”FC” (Full Contact) samt ”LC” (Light Contact) då dessa ord oftast förknippas med 70-tal och långbyxor.
Detta betyder att Full Contact High Kick (fd. FC) samt Light Contact High Kick (fd. LC) är borttaget ur regelböckerna. 
Vi har numera bara K1 (K1-style), Low Kick (LK), Kick-Light (KL) och Junior Kickboxning (JK) i regelböckerna.
I Junior Kickboxning så finns det två alternativ och det är Junior Kickboxning (JK) med domslut samt Junior Kickboxning Diplom (JKD) utan domslut.
Rondantalet i Junior Kickboxning är numera justerat till 1,5 minut x 3 ronder med 1 minuts rondvila.
Åldersgränsen för Junior Kickboxning är nu sänkt från 12år till 10år, vilket gör att man numera kan tävla i Junior Kickboxning från 10-14år.

Vidare så kan både pojkar och flickor kan möta varandra i Junior Kickboxning samt att kilosklasserna är ändrade enligt 10% -regeln.
Slutligen gällande Junior Kickboxning så har ringdomaren en väldigt betydande roll då han eller hon bör hela tiden kommunicera med boxarna för att få en så bra match som möjligt samt att hålla nere kontaktgraden.
J
unior Kickboxning Diplom – så bör ringdomaren styra boxarna så att de uppfyller kunskapskraven på varje domarkort och på så sätt får boxarna ut så mycket som möjligt av matchen.

Vidare så har vi formulerat om texten gällande vad ”Light Contact” innebär, och där med kommer vi höja kontaktgraden i Kick-Light för att anpassa oss efter internationell standard. Höjningen av kontaktgraden gäller i mot kroppen då huvudkontakten fortfarande måste ha en märkbar skillnad jämte mot Full Contact.

 OBS!

De nya regelböckerna börjar gälla fr.o.m. 2017-03-01, så ta god tid på dig och läs igenom regelverket.

Regelbok_Svensk_Kickboxning_LK_K1_161106_170212

Regelbok_Svensk_Kickboxning_KL_JK_161106_170212

Domarkort_Junior Kickboxning Diplom_manuellt_170212

Domarkort_Junior Kickboxning Diplom_auto_170212

Diplom_Junior Kickboxning Diplom (JKD)

Kommande evenemang