Valberedningens förslag till styrelse för Svenska kickboxningsförbundet 2016-2017

Valberedningens förslag till styrelse för Svenska kickboxningsförbundet 2016-2017

Ordförande
Björn Rhodin

Ledamöter
Karin Edenius
Martin Eisengarten
Madelene M Krokstäde
Magnus Segerberg
Magnus Trommestad

Ersättare
Camilla Jörneheim
Joacim Bergwall

Medlemmarnas revisor
Torbjörn Jansson

Kommande evenemang