Arrangör till SM 2018 SÖKES!

Vi söker arrangör till årets SM tävlingar som ska hållas i maj. Här finns en hel del hjälp att få från förbundet, både praktiskt och ekonomiskt.
2017 arrangerades SM av Fox Fight Club Mellerud som är en av våra minsta föreningar. Man behöver alltså inte ha hundratals medlemmar för att dra runt arrangemanget. Vid intresse kontakta tävlingskommittén på tavling@swedenkickboxing.se
För att vara kvalificerad att delta på SM krävs att man har gått minst 1 match i kickboxning sedan SM hölls 2017. Det ska vara en match vid en tävling som är sanktionerad av ett nationellt förbund anslutet till vårt internationella förbund WAKO. Alla kickboxningstävlingar i Sverige och Norge är kvalificerande. Tävlar man i andra länder bör man kontrollera vem som sanktionerar tävlingen. För att kunna tävla på SM måste man även ha varit stadigvarande bosatt i Sverige i minst 12 månader.

Kort info om SM
Mästerskapet skall arrangeras i maj 2018.
Berörda discipliner är Kick Light (KL), Low Kick (LK) samt K1-style (K1).
Fullkontaktdisciplinerna måste gå i ring. Lättkontaktsdisciplinen bör gå på öppen yta men kan i nödfall gå i ring.
Möjlighet att arrangera SM för samtliga discipliner eller enbart för lättkontaktdisciplinen eller fullkontaktdisciplinerna.
Mästerskapet skall gå i turneringsform.
Intresserad? Skicka då er arrangemangsplan (enligt upplägget nedan) till tavling@swedenkickboxing.se. Vi måste ha din intresseanmälan senast den 15 februari.
Frågor? Kontakta tävlingsansvarige på tavling@swedenkickboxing.se.

Underlag för arrangemangsplan
Beskriv kort hur ni tänker kring nedanstående områden. Ju tydligare beskrivning desto högre värdering av ansökan.
Föreslagen ort och lokal för arrangemanget:
Preliminärt schema:
Matchytor:
Uppvärmningsytor:
Matchutrustning:
Personal:
Funktionärer:
Sekretariat:
Priser:
Anmälningar:
Boende:
Mat och dryck:
Servering:
Foto/film:
Ljud & Ljuseffekter:
Efterfest:
Marknadsföring och PR:
Presentera en grov budget för arrangemanget:

Kommande evenemang