Brev från ordförande

Hej.
Info har tidigare gått ut i sociala medier angående beslutet av förbundsstyrelsen om temporärt infört Publikbidrag. Nedan beskrivs förutsättningarna och krav för att vara berättigad stödet för den som ej tagit del av informationen. För att stimulera tävlingsarrangemang så tillsätter Svenska Kickboxningsförbundet ytterligare ett bidrag i form av ”Publikbidrag” på 3000kr, vilket innebär att förbundet hjälper till med 9500kr för de föreningar som arrangerar en tävling.
Pengarna fördelas enligt följande:·
Tävlingsbidrag 5000kr·
Publikbidrag 3000kr·
Domarbidrag 1500kr (efter skatt).
Tävlingsbidrag och Publikbidrag är på samma ansökan och går till arrangerande förening medan Domarbidraget sker på en separat ansökan då dessa pengar sätts på domarens personkonto. Publikbidraget beviljas endast så länge folkmyndigheten har en publikgräns på 50 personer eller så länge pengarna räcker, vilket innebär att höjer Folkmyndigheten publikgränsen till 100 eller mer så upphör Publikbidraget. Tilläggas skall att Tävlingsbidraget och Publikbidraget kan endast sökas vid tävlingar som är öppna för alla medlemsklubbar och som enbart är sanktionerade av Svenska Kickboxningsförbundet. Är det någon så har några frågor gällande bidraget så skicka gärna ett Mail . Trots Corona-pandemin arrangeras det under hösten och vintern tävlingar. Arrangerande klubbar åläggs givetvis att följa Folkhälsomyndighetens och RF:s riktlinjer kring tävlings arrangemang.

Följande tävlingar är sanktionerade:
Skurup Brawl 4 – Höstsnytingen Datum: 17/10 Arrangör: Skurups Kick och Boxningsklubb
Stockholm Open 1 Datum: 7/11 Arrangör: Stockholms Kickboxningsklubb
Fight 75 – First Fight Datum: 14/11 Arrangör: Fight Club Ängelholm
Basment Battle 1 Datum: 28/11 Arrangör: Fighter Centre IF

Förbundsstyrelsen beslutade innan pandemins utbrott att förlägga SM i slutet på januari 2021 och söker därmed arrangör till Svenska mästerskapet 2021. Är just din förening intresserad av att arrangera mästerskapet så skicka ansökan till: Mail Kravet för deltagande i SM ändras, pga pågående pandemi som medfört kraftigt reducerad möjlighet att tävla, till krav på en genomförd match från senaste mästerskap till kommande mästerskap.

Mvh
Björn Ljungdahl
Ordförande
Svenska Kickboxningsförbundet

Kommande evenemang