Information om försäkring.

Information om försäkring till våra föreningar.
Alla medlemmar i en SKF ansluten förening är försäkrade i Folksam (K62910). Detta gäller även medlemmar utan svenskt personnummer! Försäkringen gäller också prova-på-medlemmar och som sådan behöver man inte lämna sitt personnummer. Rent försäkringsmässigt räknas medlemmar utan svenskt personnummer som prova-på-medlemmar fram tills de har ett svenskt personnummer. Mer information om vår försäkring finns på budokampsport.se/försäkring.

Kommande evenemang