Licensierad kickboxningsinstruktör

Vi på förbundet kan nu presentera vår utbildning Licensierad Kickboxningsintruktör.

Utbildningen är omfattande och innehåller allt ifrån omfattande material om kickboxningsspecifik styrketräning, bålträning, konditionsträning och rörlighetsträning samt ingående utbildning om passupplägg, skolplaner och periodisering.

Instruktören skall fungera som en kvalitetssäkrad resurs hos klubben. Licensieringen tillsammans med det nationella registret som upprättas av förbundet skall fungera som en kvalitetsstämpel.

Utbildningen är förlagd till fredag eftermiddag, en hel lördag och en halv söndag och kostar 1 500 SEK per person, inklusive studiematerial.

Mer information om utbildning, betalning, plats och exakt schema mailas ut i god tid efter anmälan.

Vi tar mer än gärna åt oss av konstruktiv kritik och har därför nu förtydligat kring instruktörsutbildningen. Utbildningen är öppen för ALLA medlemmar i Svenska Kickboxningsförbundet oavsett tidigare erfarenhet av instruktioner. Det krävs alltså inga tidigare utbildningar inom poängdömning, träning eller liknande för att få delta.

Licensen och utbildningen är två skilda saker.

För att få licensen utav Svenska Kickboxningsförbundet krävs följande:

  1. 100% närvaro vid utbildningstillfället
  2. Tävlingskrav: 3 matcher bekräftade i startbok.
  3. Poängdomarutbildad
  4. Godkänd teknisk kompetens vid utbildningstillfället

Nästa utbildningstillfälle är i Göteborg den 2013-11-22 till och med 2013-11-24.

Anmälan görs till vicepresident@swedenkickboxing.se och skall innehålla följande;

Namn:

E-postadress:

Vanlig postadress:

Personnummer:

Mobilnummer:

Klubb:

Huvudinstruktör på klubben:

Tränat kickboxning/thaiboxning:

Stad:

Kommande evenemang