Ny tävlingsrapportblankett

Ny tävlingsrapport till SKF skall fr.o.m. 2011-11-06 användas. Denna nya tävlingsrapporten är stort identiskt med den förra med undantaget att samtliga poängdomare som har dömt matcher skall registreras med namn, klubb samt antal matcher som dömts under tävlingen.

Tävlingsrapport_SKF

Behöver du hjälp med att fylla tävlingsrapporten så följer det med en redan ifylld tävlingsrapport från en tävling som du kan titta i och se hur den skall fyllas i.

Tävlingsrapport_SKF_Exempel på ifylld rapport

OBS! Tävlingsrapporten skall som vanligt vara tävlingsansvarig tillhanda senast 3 dagar efter avslutat arrangemang.

Kan samtidigt påpeka att det är vikigt att den tävlandes klubbnamn skall vara korrekta dvs. det klubbnamnet som är registrerat hos SB&K.

Varför registrera poängdomare? Jo, poängdomarna kommer att delas in i tre olika klasser med olika kriterier för att döma matcher så vi kan uppehålla 100% kvalitet på våra arrangemang. Mer information kommer från förbundets poängdomareansvarige Mikael Bergh inom kort.

Kommande evenemang