Äntligen ljusnar det och förbundet tog ikväll beslut att öppna upp för tävlandet igen.

Nedan har ni info och länkar till vad som gäller kring arrangerande av tävlingar.
Vidare så söker förbundet arrangör av SM 2021 som ska gå av stapeln i november. Klubb som vill arrangera mailar intresset till tavling@swedenkickboxing.se
Mvh Björn Ljungdahl
Ordförande Svenska Kickboxningsförbundet

** Ansökan av tävlingssanktion öppnas **

Fr.o.m. den 1 juni 2021 så öppnar Svenska Kickboxningsförbundet (SKF) för tävlingssanktioner igen och vi kan börja tävla igen så länge vi följer pandemilagen och dess säkerhet. .Här finns lite samlad information gällande pandemilagen och vad man skall tänka både som tävlande och tävlingsarrangör..


https://www.budokampsport.se/…/idrott-och-coronavirus…/.https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen.

Tävlingssanktioner Under denna pandemi så sänker vi sanktionsansökningarna från 5 till 3 veckor förutsatt att den tilltänkta tävlingsläkaren är godkänd via HOSP enligt våra noteringar. .

HOSP? Socialstyrelsen ansvarar för registret över legitimerad hälso- och sjukvårds- personal i Sverige (HOSP-registret). Det primära ändamålet med registret är att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal..
Varje tävlingsläkare kontrolleras av oss via HOSP en gång om året och vi har sedan 10 år tillbaka ett register av HOSP-kontrollerade läkare som har varit involverade i våra tävlingar. En HOSP-kontroll kan ta upp till 2-3 veckor att få svar på så där måste en HOSP-kontroll göras i god tid..
Om du skall ansöka om tävlingssanktion och vet vilken läkare ni skall använda er av så skicka ett mail till tavling@swedenkickboxning.se med läkarens namn och personnummer så gör vi HOSP-kontrollen innan tävlingssanktionen kommer in och på detta sätt kan vi hålla en minimumgräns på inkomna tävlingssanktioner på 3 veckor. .
Lättare restriktioner från 1 juni Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lätta på begränsningarna i olika steg, med start den 1 juni.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/anpassning-av…/
https://www.regeringen.se/…/regeringens-plan-for…/.
OBS! Vid tävling så skall deltagare kunna uppvisa ett negativt Covid-19 test som inte är äldre än 48 timmar i samband med läkarundersökningen..
Svenska Kickboxningsförbundet fortsätter att ge tävling/publikbidrag upp till 8000 kr per tävling under denna pandemitid, vilket underlättar ekonomiskt för tävlingsarrangemang..
Vi öppnar också upp för rådgivning vid tävlingsarrangemang då pandemilagen kan vara lite krånglig att förstå sig på. Vid rådgivning så skicka ett mail till tavling@swedenkickboxing.se med ditt namn och vad saken gäller så kommer vi inom kort att kontakta dig.

6 April

Idag firas den internationella dagen för idrott för utveckling och fred och är ett årligt firande av sportens kraft att driva social förändring, samhällsutveckling och att främja fred och förståelse. Skapad av FN: s generalförsamling 23 augusti 2013, med stöd av Internationella olympiska kommittén sedan 6 april 2014. Uppmanar alla att skänka denna dag en tanke kring vad vi inom sportens värld har och kan åstadkomma tillsammans samt idag sträcka på oss lite extra för det vi gemensamt åstadkommer.

#WhiteCard #PeaceandSport

Med vänliga hälsningar
Björn Ljungdahl
Ordförande
Svenska Kickboxningsförbundet

Styrelse 2021

Hej!

Idag söndag den 21 mars 2021 hade den nya förbundsstyrelsen sitt
konstituerande möte efter val av ledamöter på den digitala årsstämman 2021-03-17.
Årsstämman valde då följande ledamöter och suppleanter:

Ordförande: Björn Ljungdahl

Ordinarieledamöter:
Camilla Jörneheim
Jan Petersson
Raymond Teibl
Martin Eisengarten

Suppleanter:
Oliver Eriksson
Maria Andersson

Det konstituerande mötet valde följande ansvarsposter i förbundsstyrelsen:
Vice ordförande: Camilla Jörneheim
Kassör: Jan Petersson
Sekreterare: Raymond Teibl

Undertecknad vill passa på att tacka för förnyat förtroende, likaså tacka å vägnar av resterande ledamöter och suppleanter för fortsatt och nytt förtroende.

Med vänliga hälsningar
Björn Ljungdahl
Ordförande
Svenska Kickboxnings Förbundet

Sabrina Sedin Roskvist mottagare av ledarstipendium

KICKBOXNING | Förbundskaptenen är i slutet av sin elittränarutbildning. Hon får nu ekonomiskt tillskott för att ytterligare utveckla sitt ledarskap.

Sedan i januari 2019 har kickboxningens förbundskapten Sabrina Sedin Roskvist gått Idrottens elittränarutbildning (ETU). Detta med bidrag till kursavgiften från Svenska Budo & Kampsportsförbundet och Svenska Kickboxningsförbundet.

Men det har inte varit alldeles lätt att få ihop allting. Eftersom Sabrina arbetar heltid så har utbildningen fått bedrivas på halvfart i två års tid. Dessutom så bor hon i Malmö och delar av utbildningen har hållits på Bosön utanför Stockholm.

– Jag har nog lagt över 40 semesterdagar för att kunna gå den här utbildningen, konstaterar hon.

Hon har tidigare gått steg 1–3 inom SB&K:s tränarutbildningar.

– Jag har velat ha en högre utbildningsnivå. Jag är ju förbundskapten för kickboxning och jag vill verkligen utveckla sporten i Sverige.

I veckan kom ett glädjande besked då Riksidrottsförbundet meddelade att hon var en av årets mottagare av stipendium från Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond. Stiftelsens ändamål är enligt rf.se att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.

Sabrina Sedin Roskvist har nu tilldelats ett stipendium på 20,000 kronor från idrottsfonden. Hon blir med det den första ledaren inom SB&K sen Raili Parkonen (2006) att få stipendiet.

– Det är ett erkännande, säger Sabrina Sedin Roskvist. Det visar att det är en bra utbildning och att det ger trovärdighet. Stipendiet möjliggör att jag kan fortsätta att utbilda mig. Det ger ännu mer energi för att fortsätta med idrotten och att förmedla kunskapen vidare.

– Jag är framförallt intresserad av utveckling och forskning gällande prestation och hur man ska kunna prestera bättre. Inom elittränarutbildningen lär man sig också att söka upp och använda forskningsartiklar, vilket jag tycker är väldigt intressant.

Hennes tid inom ETU går nu mot sitt slut. Lärdomarna är många och inte bara från läroplanen.

– Man får ett otroligt bra nätverk från utbildningen, med utbyte med bland annat OS-sporter som har en annan organisation och ekonomi. Man kan lära sig mycket av andra och jag vill hela tiden bli bättre som coach och ledare.

Framöver hoppas hon också på större utbyten mellan de olika underförbunden inom SB&K.

– Vi är små idrotter och skulle behöva bli mycket bättre på att samarbeta med varandra. Jag hoppas också att fler ledare inom förbunden går elittränarutbildningen framöver.

Text: Mats Lilja
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Foto: Privat

Årsmöte 2021

Kallelse

Boka in onsdagen den 17:e mars i kalendern!

I år kommer årsmötet ske digitalt!

Möte kl 19.00-21.00

Det är viktigt att så många föreningar som möjligt finns representerade på mötet som är en viktig del i demokratin inom förbundet. Ta chansen att föra din talan och säga vad du tycker! Rösträtt på årsmötet har alla medlemsföreningar som registrerat sina medlemmar och betalat sin medlemsavgift till SBoK senast den 31 jan 2021. Motioner till årsmötet ska skickas till info@swekickboxing.se senas den 14 feb.

För att nominera någon till styrelsen kontaktar man valberedningen. Man kan nominera sig själv eller någon annan man tror skulle passa för uppdraget. Valberedningen består av Victoria Hedling (Ironman Kickboxningsförening Majorna) och Alex Bring Palm (Fight Club Ängelholm) Ola Söderlin (United Fighters IF Trelleborg). Du når dem på valberedning@swekickboxing.se

Dokument som rör årsmötet kommer läggas upp på vår hemsida swekickboxing.se samt skickas ut till alla medlemsföreningar så fort de är klara, dock senast 14 dagar innan mötet.

Uppdatering kring Corona läget!

Regeringen beslutade den 4 januari om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Lagen träder i kraft idag söndag den 10 januari och föreslås gälla till utgången av september 2021.

Den 4 januari skriver Regeringskansliet så här om det som också kallas för Covid-19-lagen:
”I första hand handlar det om åtgärder som hindrar smittspridningen, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smitt säkert. Det kan konkret handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.”

Idag har regeringen hållit en presskonferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
Den senare har också publicerat nya föreskrifter och allmänna råd, där man bland annat fastslår att ”varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan” (3§).
Under 2§ specificeras nu arrangörernas skyldigheter:
1. Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet).
2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts.
3. Tydligt anslå maxantalet.
4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids.
5. Informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
6. Erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärderna enligt 1–4 ska enligt Folkhälsomyndigheten göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig. Hela publikationen HSLF-FS 2021:2 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Förbundsstyrelsen uppmanar medlemsföreningar att i största möjliga mån bedriva sina verksamheter utomhus för att minimera smittspridningen men om det inte går att bedriva verksamheten utomhus så SKA givetvis förordningen till fullo följas. I det svåra läge vi alla befinner oss i uppmanar vi trotts pandemi-tröttheten att hålla i och hålla ut tills pandemin avtar och vi alla kan komma ur situationen med hälsan i behåll.

Mvh Björn Ljungdahl
Ordförande Svenska Kickboxningsförbundet

Kära medlemmar och kickboxnings intresserade!

Skitåret 2020 är snart ett avslutat kapitel.
Året då vårt samhälle och idrotts-Sverige drabbades av Corona pandemin.
För vår sport innebar det att inga dedikerade fighters korades till svenska mästare, inställda internationella tävlingar och mästerskap, lågt antal genomförda matcher, inställd träningsverksamhet mm mm.
Vi är fortfarande mitt i pandemin men i och med vaccinet som nu distribueras ut ser vi med tillförsikt fram emot 2021.
Året då vi åter kommer igång med vår idrottsliga gemenskap genom kickboxningen.
Med denna framtidstro i beaktande vill undertecknad och förbundsstyrelsen önska alla medlemmar och kickboxningsfantaster ett Gott Nytt År!

Mvh Björn Ljungdahl
Ordförande
Svenska Kickboxningsförbundet

Ytterligare skärpta restriktioner om Covid-19

Svenska Kickboxningsförbundet uppmanar alla våra medlemsföreningar att följa regeringens rekommendationer.
Enligt rekommendationerna bör man stänga ner all inomhus verksamhet, och ta det klocka beslutet att bedriva träningen utomhus.

Riksidrottsförbundet informerar följande:

Regeringen meddelade den 18 december skärpta restriktioner. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och ”inte är nödvändig” bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari vilket bland annat kan innefatta idrottshallar.

– Runt om i landet fattar nu kommuner olika beslut när det gäller idrottsrörelsens verksamhet. På vissa håll har man stängt all inomhusverksamhet och på något håll även alla utomhusanläggningar för organiserad träning, men tillåter spontanidrott. Ledarledd organiserad träning är troligtvis mer smitt säker verksamhet än spontanidrott. Det är ett allvarligt läge men det är nu viktigt att vi behåller lugnet och inte fattar desperata beslut, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Idrottsrörelsen har under hela pandemin ställt upp och ställt om och gjort vårt bästa för att följa de förbud, råd och rekommendationer som ges från regering och Folkhälsomyndigheten.

– Vi uppmanar nu alla kommuner att i dialog med idrottsrörelsen fatta kloka beslut där vi kan bedriva utomhusträning på ett smitt säkert sätt. Vi är rejält oroade över att vi riskerar tappa väldigt många som behöver idrott, rörelse och gemenskap mer än någonsin. Våra föreningar är väl rustade och tillsammans klarar vi även denna tid, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Vill du utveckla svensk kickboxning eller känner du någon annan som är klippt och skuren för en roll i förbundets styrelse?

Valberedningen är på jakt efter dig som är intresserad av att utveckla svensk kickboxning!
Det går redan nu att nominera personer till förbundsstyrelsen, man kan nominera sig själv eller någon annan man tror skulle passa för uppdraget. Sista intresseanmälningsdatum är den 28:e februari. Känner du att du har något att bidra med eller lämna återkoppling på hur styrelsen arbetat hittills?

Tveka inte att höra av dig till valberedningen! 
Valberedningen består av Victoria Hedling (Ironman Majorna Kickboxningsklubb), Alex Bring Palm (Fight Club Ängelholm) och Ola Söderlin (United Fighters IF Trelleborg). Du når dem på mail