Professionell kickboxning nu godkänd i Sverige!

Den 25 oktober så fattade Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro beslut om att godkänna Svenska Kickboxningsförbundets regelsystem för professionell kickboxning i Sverige. Detta är ytterligare en historisk dag för svensk kickboxning!

Professionell kickboxning innebär i korta ordalag att tävlande tillåts att tävla utan hjälm och benskydd, dvs med enbart handskar, tandskydd och suspensoar och att matchlängden kan vara längre, normalt 5×2 eller 3×3 minuter. Inom SKF så införs även ett nationellt rankingsystem som gör att svenska fighters kan tävla om det svenska pro-bältet.

För tävlingsarrangörer så innebär detta dels att går finns ett fullgott underlag för att arrangera proffsgalor, men det går naturligtvis utmärkt att ha pro-matcher vid vanliga tävlingar. Det är dock viktigt att tänka på att sanktionsansökan för att arrangera pro-matcher måste vara inne senast sex veckor före planerat tävlingsdatum. Dessutom så behöver varje pro-tävling en utsedd matchmaker, dvs en person som granskar att fighters håller behöver nivå samt att båda fighters håller någorlunda jämn nivå.

Regelsystemet är redan giltigt och kan laddas ner från fliken ”Pro-regler”. I systemet så ingår även ett rankingsystem som syftar till att ge svenska fighters möjligheten att tävla om det svenska proffsbältet. Ni kan läsa mer om rankingsystemet under fliken ”pro-rankingsystem”.

Se även Sportnytts inslag om tillståndsbeviljandet från 2 november:

Kommande evenemang