Regeluppdateringar fr.o.m. 1 juli 2018

Lite nya regler som börjar gälla fr.o.m. 1 juli 2018

  • För att delta på en tävling som är sanktionerad av Svenska Kickboxningsförbundet (SKF) så måste den tävlande tillhöra en klubb som är medlem i SKF. OBS! Detta gäller endast svenska klubbar
  • Tävlingssanktioner skall inkomma minst 6 veckor innan arrangemangsdatum samt att inbjudan skall vara förbundet tillhanda för utskick senast 3 veckor innan arrangemangsdatum.
  • Tävlingsbidragsansökan tillsammans med Tävlingsrapporten skall senast vara förbundet tillhanda 7 dagar efter arrangemanget annars utgår tävlingsbidraget
  • 2 nya kilosklasser i Junior Kickboxning, enligt följande: -29 samt -33.

Svenska Mästerskapet – Klubbkompisar som möter varandra i förbestämda matcher räknas inte som SM-status dvs. den matchen räknas inte för att exempelvis delta på ett SM. En uppdaterad regelbok kommer inom kort.

Kommande evenemang