RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2015/16

Ansökan till RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium är öppen och det går att söka fram till den 2 maj.

Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin).

Ansökningskriterier:

  • Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott.
  • Idrottaren ska kombinera elitidrott med studier på postgymnasial nivå.
  • Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendium året 2015/2016.
  • Idrottarens beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller av näringsverksamhet får uppgå till max två basbelopp under stipendium året 2015/2016. I detta inkluderas idrottsersättningar och sponsorintäkter med mer.

Länk till ansökningsformuläret:

http://www.svenskidrott.se/Elitidrottochutbildning/Elitidrottsstipendium/AnsokanomRFsochSvenskaSpelselitidrottsstipendium2015-2016/

 

Kommande evenemang