Uppdaterat PRO-regelverk i kickboxning

Svenska Kickboxningsförbundets PRO-kommitté har fått ett uppdaterat regelverk för professionell kickboxning godkänt av Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro. Det nya regelverket har redan trätt i kraft och innebär i första hand en internationalisering av de svenska proffsreglerna.

Uppdelning i A-klass och B-klass
Enligt internationell praxis så brukar det professionella tävlandet finnas på två nivåer – ”semi-pro”, vilket kan ses både som en mer avancerad amatörform eller som ”nybörjar-pro”, och “full pro”, vilket är de mer avancerade professionella utövarna. Detta formuleras som B-klass (semi-pro) och A-klass (full pro). B-klass är utan skydd, precis som all annan pro, men en utövare börjar normalt sitt professionella tävlande som “professionell amatör” (pro/am). Syftet med B-klass är att skapa en mjukare övergång från amatörtävlande med benskydd och hjälm och inte behöva möta de mest avancerade proffsen. B-klassfighters räknas därför som amatörer och arvoderas normalt heller inte. A-klass är duktiga proffs som har rutin att tävla i pro. En grundregel är att efter ca 10 B-klassmatcher så ska en utövare övergå till A-klass. En A-klassfighter får i princip inte möta en B-klassfighter. Innan en tävlande får tävla i A-klass så måste arrangören få godkänt för A-klassmatch från PRO-kommittén. Detta får man genom att maila information om förslagen match och fighters till pro@swedenkickboxing.se.

Förlängd matchtid
Matcher i B-klass går normalt i 3×3 min, men alla kombinationer som underskrider en matchtid på 12 minuter är egentligen tillåtna. Den stora skillnaden i det nya regelverket är att SKF PRO också har eget tillstånd att bevilja matchtid på 5×3 min för matcher i A-klass. Den matchlängden ska inte vara ett normalfall utan är särskilt avsedd för exempelvis internationella superfights av stor dignitet eller internationella titelmatcher.

Det nya regelverket har faktiskt tillåtelse för två 5×3-matcher på en dag för en utövare, vilket ger möjlighet till exempelvis fyrmannaturneringar i 5×3 min. Det ger även tillåtelse till åttamannaturneringar i 3×3 min, dvs en och samma utövare kan gå 3 stycken trerondersmatcher på samma dag, vilket är en förutsättning för en åttamannaturnering.

Svenska Kickboxningsförbundet är tacksamt för förtroendet från Kampsportsdelegationen och tillämpar det nya regelverket redan vid helgens internationella K1-gala i Borlänge.

Du hittar det nya PRO-regelverket här: SKF PRO Tävlingsregler 2.0

Hälsningar,
Svenska Kickboxningsförbundets PRO-kommitté

Kommande evenemang