Utbildning till licensierad kickboxningsinstruktör

Vi på förbundet kan nu presentera vår utbildning Licensierad Kickboxningsintruktör.

Utbildningen är omfattande och innehåller allt ifrån omfattande material om kickboxningsspecifik styrketräning, bålträning, konditionsträning och rörlighetsträning samt ingående utbildning om passupplägg, skolplaner, periodisering och passupplägg.

Vid avklarad förstagångslicensiering erhåller instruktören ett intyg samt ett broderat märke med texten ”Lic. Kickboxningsinstruktör” i gult och blått att fästa på klubbuniformen. Föreningen får ett officiellt intyg att denna är kvalitetssäkrad genom Svenska Kickboxningsförbundet.

Instruktören skall fungera som en kvalitetssäkrad resurs hos klubben. Licensieringen tillsammans med det nationella registret som upprättas av förbundet skall fungera som en kvalitetsstämpel.

Krav för licensiering

Utbildningen är öppen för alla men licensen är belagd med följande krav:

  1. 100% närvaro vid utbildningstillfället
  2. Tävlingskrav: 3 matcher
  3. Poängdomarutbildad
  4. Godkänd teknisk kompetens vid utbildningstillfället

Utbildningen är förlagd till fredag eftermiddag, en hel lördag och en halv söndag och kostar 1 500 SEK per person, inklusive studiematerial.

Mer information om utbildning, betalning, plats och exakt schema mailas ut i god tid efter anmälan.
För att delta på utbildningen måste du vara medlem i en förening ansluten till Svenska Kickboxningsförbundet.

Första utbildningen genomförs 2013-06-28 till och med 2013-06-30 i Östersund och därefter i Göteborg 2013-08-09 till och med 2013-08-11. Anmälan görs till vicepresident@swedenkickboxing.se och skall innehålla följande;

Namn:
E-postadress:
Vanlig postadress:
Personnummer:
Mobilnummer:
Klubb:
Huvudinstruktör på klubben:
Tränat kickboxning/thaiboxning:
Stad:

Kommande evenemang