VIKTIG INFORMATION inför kommande tävlings säsong!

Nya regler och rutiner 

Tävlingskommittén har jobbat intensivt för att göra det lättare att tävla i kickboxning och vi har därför ändrat lite i regelsystemet enligt följande:

 • ·         Startboken (WAKO-boken) är ej något krav för att delta i SM

Vi har tagit beslutet att ta bort den sk. startboken eller tävlingsboken som ett krav för att delta i svenska mästerskapen i kickboxning.
Detta betyder att startboken ej är nödvändig för nationellt tävlande dock kan den behövas vid internationellt tävlande.  

 • ·         SM-krav ändras

Under årens lopp så har kraven för att delta i svenska mästerskapen ändrats lite då och då och oftast har det varit kraven på antal matcher som ändringarna har gällt.
Startboken (WAKO) har ju varit ett kontrollinstrument för SM-status men nu när startboken inte längre är obligatorisk har vi har utvecklat ett nytt system för kontroll inför SM enligt följande:
LIGHT CONTACT: Vinn en match = SM-status för kommande SM.
FULL CONTACT: Gå en match = SM-status för kommande SM.
OBS! Dessa går ej att kombineras. 

Tävlingar med SM-status
Tävlingarna skall vara ”öppna tävlingar” dvs. ett DM (Distriktmästerskap) räknas men det skall vara minst 5 deltagande klubbar för att man skall kunna tillgodoräkna sig SM-status.
Hanteringen vem som har vunnit (LC) respektive gått match (FC) hanteras genom tävlingsrapporten där vunna matcher fet-markeras.
Vi kommer att upprätta en sida på www.swedenkickboxing.se som kommer att heta något i stilen ”SM 2017-Fighters” och så fort man har uppnått SM-status så kommer namnet upp på denna sida.
När sedan SM är över så ”nollställs” alla tävlande igen och plockas bort från SM-listan och man börjar om på ny kula igen.
Vidare så kommer Light Contact High Kick (LC) inte vara en valbar disciplin under SM utan det kommer vara Kick Light (KL) som gäller vid SM.

 • ·         Systemet gällande läkarintyg i Light Contact – skrotas

Läkarintygskrav för tävlan i Light Contact/Junior Kickboxning är borttaget.
Här har vi gjort en ordentlig förändring och framför allt en förbättring för våra tävlanden då vi slipper dessa läkarintyg i LC-disciplinerna. Vi jobbade enligt teorin – ”Vad säger ett 11 månaders gammalt läkarintyg om dagsformen idag?!” 

Vid FC-discipliner är det läkarundersökning på matchdagen (undantag gäller vid SM).

SKF:s Läkarkontroll skall användas som underlag och sparas i 48 timmar av arrangören.  

 • ·         Inbjudan/anmälan till tävling

Vi har tagit fram en ny tävlingsinbjudan som är något enklare än den vi använder i-dagsläget.  

 • ·         Tävlingsrapport (SKF)

Svenska Kickboxningsförbundets egen tävlingsrapport har vi gjort om till en betydligt enklare modell. Fortfarande gäller samma rutin dvs. att SKF har en egen tävlingsrapport och SB&K har som vanligt en tävlingsrapport som man fyller i på internet.
Vi har även uppdaterat vår regelbok gällande dessa nya förändringar för svensk kickboxning som vi bifogar i ett mail ut till alla medlemsklubbar.

Dessa nya uppdateringar finns också att ladda ner på förbundets hemsida www.swedenkickboxing.se 

Bifogade filer:

 • o   Regelbok_Svensk_Kickboxning_FC_160705
 • o   Regelbok_Svensk_Kickboxning_LC_160705
 • o   Förändringar från tidigare regelverk_FC
 • o   Förändringar från tidigare regelverk_LC
 • o   Läkarintyg vid ansökan om startbok_160710
 • o   Läkarkontroll inför match_160710
 • o   Inbjudan&anmälningsblankett_160710
 • o   Tävlingsrapport_SKF_160710

 Med Vänlig Hälsning
Martin Eisengarten
Tävlingskommittén SKF
Svenska Kickboxningsförbundet
tavling@swedenkickboxing.se
www.swedenkickboxing.se

Förändringar från tidigare regelverk_FC_160705
Förändringar från tidigare regelverk_LC_160705
Regelbok_Svensk_Kickboxning_FC_160705
Regelbok_Svensk_Kickboxning_LC_160705
Läkarintyg vid ansökan om startbok_160710
Läkarkontroll inför match_160710
Tävlingsrapport_SKF_160710
Tävlingsinbjudan_160713

 

 

Kommande evenemang